Lisää tuottavuutta ja tulosta

Uusilla selkeillä työjärjestelyillä asiakasyrityksemme tulos kasvoi yli 20% ja tehokkuus lähes 30 %. Myös sairauspoissaolot puolittuivat.

Yrityksen huikea kasvu oli johtanut siihen, etteivät tuotannon ohjaus, tiedonkulku ja johtaminen vanhalla mallilla enää toimineet.

Toimintaprosessit laitettiin kuntoon, samalla selkiytettiin toimenkuvat ja vastuualueet sekä annettiin tiimeille lisää valtuuksia töiden suunnitteluun. Tiedonkulkua parannettiin uusilla palaverikäytännöillä ja toimintamalleilla. Turha hakeminen ja tekeminen vähenivät paremman tuotannon ohjauksen ansiosta. Kappaleiden kulku työketjussa on nyt sujuvampaa. Parannuksen kohteina olivat myös tulospalkkiojärjestelmä ja työaikapankki, joista henkilöstö on ollut tosi tyytyväinen.

Miten asiat ovat teillä? Seuraavassa apua.

Elämme nyt muuttuvassa toimintaympäristössä tosi haastavia aikoja. Taantuma näyttää pitkittyvän edelleen. Toimintaa täytyy kehittää, mutta varmuutta ei ole mitä tehdä seuraavaksi? Meidän veloitukseton kartoitus voi olla vastaus!
Getwin Oy tarjoaa nykyisen tilanteenne tarvekartoituksen ja ensimmäisen konsultoinnin veloituksetta. Konsulttimme kartoittavat tärkeimmät kehittämiskohteenne ja kertovat analyysin pohjalta ratkaisumme haasteisiinne.
Se ei sido mihinkään, vaan voitte sen jälkeen kehittää toimintaanne itse tai valitsemanne kumppanin kanssa. Tai jatkaa entiseen malliin. Valinta on teidän. Saatte joka tapauksessa hyviä ideoita ja ammattilaisen näkemyksen tilanteestanne luottamuksellisesti.
 
Tilaan veloituksettoman konsultoinnin ja tarvekartoituksen.
Haluamme
__ kehittää johtamista
__ tehostaa myyntiä
__ lisää uusia asiakkaita
__ kehittää esimiestyötä
__ kehittää tiimityötä
__ parantaa asiakaspalvelua
__ parantaa tuottavuutta
__ uudistaa / päivittää strategian
__ varmistaa strategian toteutumisen
muuta:______________________
 
 
Tarjoamme ilmaisen kehittämisen kartoituksen vain rajatulle määrälle yrityksiä. 
Varmista oma kartoituksesi ottamalla yhteyttä heti tänään!